arkiv | Helse RSS for this section

Urteekstrakter kan virke mot Alzheimers

Johannesurt og gresk fjellte kan stanse utviklingen av Alzheimers sykdom, viser studier på mus.

Johannesurt inneholder stoffer som ser ut til å kunne stanse utviklingen av Alzheimers sykdom. Foto: Wikimedia Commons.

Johannesurt inneholder stoffer som ser ut til å kunne stanse utviklingen av Alzheimers sykdom. Foto: Wikimedia Commons.

Professor Jens Pahnke og forskere ved Universitetet i Oslo legger nå fram resultater som kan tenne nytt håp hos mennesker med risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. Samtidig snur de opp/ned på en del vante forestillinger om sykdommen.

– Mye tidligere forskning har tatt utgangspunkt i at Alzheimers sykdom skyldes en antatt overproduksjon av skadelig beta-amyloid, et proteinfragment som hoper seg opp i hjernen og fører til nevrondød og sykdomsutvikling. Men hos flertallet av Alzheimer-pasienter er det ingen slik overproduksjon. Vi har påvist at det isteden er utskillingen av skadelige proteiner som svikter hos mange Alzheimer-pasienter. Redusert utskilling kan jo også føre til en opphoping i hjernen, sier professor Jens Pahnke.

Testet urteekstrakter
Hvis det er sånn at Alzheimers sykdom – og andre hjerneødeleggende sykdommer – ikke skyldes en overproduksjon av skadelige proteiner, men isteden en svekket utskilling, åpner det seg en mulighet for at sykdommene kan bekjempes ved å reparere denne utskillingen. Pahnke og kollegene har undersøkt den teorien, blant annet ved å teste ekstrakter fra ca. 150 urter som har vært brukt i naturmedisinen for å motvirke aldring og svekket hjernefunksjon.

Resultatene er oppsiktsvekkende og tyder på at to av de testede urtene inneholder stoffer som kan reparere utskillingen av skadelige proteiner og stanse utviklingen av Alzheimers sykdom: Prikkperikum, også kalt johannesurt (Hypericum perforatum), og middelhavsplanten Sideritis scardica, som blir kalt gresk fjellte i Norge.

Les hele artikkelen på forskning.no
Forskerne bak det nye funnet: Veterinæren Iván Eiriz Delgado (t.v.) og nevroforskerne Jens Pahnke og Markus Krohn ved Pahnke Lab i Oslo. Foto: Bjarne RøsjøLes hele artikkelen på NRK Viten
Les mer om Pahnkelab

Bildet: Forskerne bak det nye funnet: Veterinæren Iván Eiriz Delgado (t.v.) og nevroforskerne Jens Pahnke og Markus Krohn ved Pahnke Lab i Oslo.

Til kamp mot den ukjente demens-sykdommen

Demens med Lewy-legemer er en uhelbredelig og nokså vanlig demens-sykdom, men er mindre kjent og utforsket enn Alzheimers og Parkinsons sykdom. Nå tennes et nytt håp, etter at et felleseuropeisk forskningsprogram har bestemt seg for å ta opp kampen mot sykdommen.

Demens-forskeren Dag Aarsland har nettopp avsluttet et internasjonalt prosjekt, med deltakelse fra 12 land og 20 forskningssentre, som gikk ut på å utforme retningslinjer og anbefalinger for hvordan man skal gjennomføre longitudinelle kohortstudier av demens med Lewy-legemer.

– Prosjektet ble finansiert av det felleseuropeiske programmet for nevrodegenerative sykdommer, JPND (EU Joint Programme – Nevrodegenerative Disease Research). Dette var et forarbeid som måtte gjøres før forskningen på DLL kunne begynne for alvor, og nå er det utlyst en konkurranse om midler til den egentlige forskningen, sier Dag Aarsland.

Dag Aarsland er forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved Stavanger Universitetssjukehus og professor i klinisk demensforskning vid Karolinska Institutet i Sverige.

Dag Aarsland er forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved Stavanger Universitetssjukehus og professor i klinisk demensforskning vid Karolinska Institutet i Sverige.

Les hele intervjuet på Nevronors nettsider
Les artikkelen på forskning.no
Robin Williams hadde demens med Lewy-legemer