arkiv | Forskningsartikler fra 2015 RSS for this section

Til kamp mot den ukjente demens-sykdommen

Demens med Lewy-legemer er en uhelbredelig og nokså vanlig demens-sykdom, men er mindre kjent og utforsket enn Alzheimers og Parkinsons sykdom. Nå tennes et nytt håp, etter at et felleseuropeisk forskningsprogram har bestemt seg for å ta opp kampen mot sykdommen.

Demens-forskeren Dag Aarsland har nettopp avsluttet et internasjonalt prosjekt, med deltakelse fra 12 land og 20 forskningssentre, som gikk ut på å utforme retningslinjer og anbefalinger for hvordan man skal gjennomføre longitudinelle kohortstudier av demens med Lewy-legemer.

– Prosjektet ble finansiert av det felleseuropeiske programmet for nevrodegenerative sykdommer, JPND (EU Joint Programme – Nevrodegenerative Disease Research). Dette var et forarbeid som måtte gjøres før forskningen på DLL kunne begynne for alvor, og nå er det utlyst en konkurranse om midler til den egentlige forskningen, sier Dag Aarsland.

Dag Aarsland er forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved Stavanger Universitetssjukehus og professor i klinisk demensforskning vid Karolinska Institutet i Sverige.

Dag Aarsland er forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved Stavanger Universitetssjukehus og professor i klinisk demensforskning vid Karolinska Institutet i Sverige.

Les hele intervjuet på Nevronors nettsider
Les artikkelen på forskning.no
Robin Williams hadde demens med Lewy-legemer